خودروهای تولید داخلی که تحت پوشش شرکت سپند قطعه گستر میباشد و برای تهیه زه و گلگیر خودروهای خود با ما همکاری میکنند و از محصولات ما استفاده میکنند.

محصولات شرکت سپند قطعه گستر
قطعات و تجهیزاتقطعات
dolor mni


تجهیزات
dolor mni

تولید قطعات پلیمری
توسعه اشتغال زایی و افزایش کیفیت محصولات از اهداف ماست

  • نوار نقره ایی سپر پژو پارس
  • زه سپر 405 و پارس
  • زه سورن
  • ژه پژو 207
  • زه رانا
 

مدیریت کیفیت را بر اساس الزامات IATF 16949:2016


شرکت سپند قطعه گستردر راستای کسب جایگاه مناسب در میان سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو و امکان رقابت در بازارهای داخلی و خارجی اجرای کامل سیستم مدیریت کیفیت را بر اساس الزامات IATF 16949:2016 و همچنین الزامات مشتریان را سرلوحه کار خود قرار داده است