سپند قطعه گستر


شرکت سپند قطعه گستردر راستای کسب جایگاه مناسب در میان سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو و امکان رقابت در بازارهای داخلی و خارجیاجرای کامل سیستم مدیریت کیفیت را بر اساس الزامات IATF 16949:2016 و

همچنین الزامات مشتریان بر پایه موارد ذیل سرلوحه کار خود قرار داده است :

خودروهای تحت پوشش

تیبا۱
پراید۱۳۱
سمند
پراید ۱۳۲
تیبا ۲
پژو ۴۰۵
پژوپارس
پژو207
رانا
سورن
پژو206
 

خط مشی کیفیت


شرکت سپند قطعه گستردر راستای کسب جایگاه مناسب در میان سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو و امکان رقابت در بازارهای داخلی و خارجی اجرای کامل سیستم مدیریت کیفیت را بر اساس الزامات IATF 16949:2016و همچنین الزامات مشتریان بر پایه موارد ذیل سرلوحه کار خود قرار داده است : 1. جلب رضایت مشتریان از طریق درک و تامین الزامات مربوط به محصول و نیازهای کمی و کیفی از جمله تحویل به موقع محصول و کاهش قیمت. 2. اشاعه فرهنگ کار با کیفیت و ارتقاء سطح دانش و مهارت نیروی انسانی به عنوان با ارزش¬ترین سرمایه شرکت از طریق آموزش و ایجاد محیط ایمن و مناسب کاری.

3. تلاش گروهی برای صرفه جویی در منابع ، بهبود مستمر ،کاهش ضایعات و رسیدن به ضایعات صفر. 4. اصلاح روش های مدیریتی و تولیدی شرکت در جهت افزایش سطح کیفی محصولات و افزایش بهره¬وری شرکت. 5. تعهد شرکت به حفاظت از محیط زیست 6. تلاش در جهت به دست آوردن سهم بیشتری از بازار فروش 7. تعهد در خصوص احترام به مسئولیت سازمانی از طریق رعایت اصول رفتاری کارکنان و حمایت از مشی اخلاقی آشکارسازی (افشاگری) جهت جلوگیری از بروز تخلفات کیفی و قانونی

گلگیر چیست؟


 
 
 
 
 
گلگیر خودرو بسته به هر مدل خودرویی می تواند در اشکال و ابعاد مختلفی تولید شوند اما همه آنها در جلو و عقب خودرو و در دو سمت چپ و راست خودرو به صورت قرینه و دقیقا بعد از درب های خودرو نصب می گردند.