جلب رضایت مشتریان

اولین هدف ما

جلب رضایت مشتریان از طریق درک و تامین الزامات مربوط به محصول و نیازهای کمی و کیفی از جمله تحویل به موقع محصول و کاهش قیمت.
اشاعه فرهنگ کار با کیفیت و ارتقاء سطح دانش و مهارت نیروی انسانی به عنوان با ارزش¬ترین سرمایه شرکت از طریق آموزش و ایجاد محیط ایمن و مناسب کاری.

کار گروهی


3. تلاش گروهی برای صرفه جویی در منابع ،

بهبود مستمر ،کاهش ضایعات و رسیدن به ضایعات صفر.

قطعات ایزوها22

ISO 9001:2015

سپند قطعه گستر دارای گواهینامه ISO9001:2015

ISO CERTIFICATION


سپند قطعه گستر دارای گواهینامه ISO9001:2015

ISO CERTIFICATION


سپند قطعه گستر دارای گواهینامه ISO9001:2015

قطعات ایزوها44

ISO 9001:2015

سپند قطعه گستر دارای گواهینامه ISO9001:2015 certificate Register NO: 40150765 Quality Managment System

افزایش بهره¬وری


اصلاح روش های مدیریتی و تولیدی شرکت در جهت افزایش سطح کیفی محصولات و افزایش بهره¬وری شرکت

pngaaa.com-611810

ISO 9001:2015

سپند قطعه گستر دارای گواهینامه ISO9001:2015 IQNet گسترده ترین شبکه بین المللی صدور گواهینامه می باشد دفتر مرکزی IQNet در برن سوئیس می باشد شبکه IQNet ، خدمات ارزیابی دردستیابی به بهبود کیفیت

ISO CERTIFICATION


سپند قطعه گستر دارای گواهینامه ISO9001:2015

ISO چیست؟


 
شبکه IQNet چیست ؟

DQS Middle East

آشنایی با استاندارد ایزو ۹۰۰۱


استانداردهای سیستم مدیریت اکنون از ساختار سطح بالای مشابهی پیروی می کنند که امکان یکنواختی و یکپارچگی بیشتر آنها را فراهم می کند. الزامات گواهینامه ایزو 9002 ویرایش 2015 توجه بیشتر به رعایت تناسب با خواست و انتظار استفاده کنندگان و ذینفعان استاندارد دارد. مواردی از قبیل تناسب بهتر با سازمانها خدماتی، انعطاف پذیری بیشتر در مستندسازی، تاکید بر ماهیت و ماموریت های اصلی سازمان، تمرکز بیشتر بر فرایند ها و مدیریت ارشد نمونه هایی از این توجه هسنتد استاندارد ایزو ۹۰۰۱ مهم ترین و محبوب ترین استاندارد ایزو در سطح جهان است