محصولات شرکت سپند قطعه گستر در

آزمایشگاه شرکت سپند قطعه از واحد متد شرکت ساپکو تایید دارد

پشت و روی زه های سپندقطعه گستر

یک روز بارانی یا یک جاده مملو از سنگریزه می تواند کابوس هر راننده ای باشد. دقایقی پس از شروع باران، حرکت خودرو حتی با کمترین سرعت نیز می تواند موجب پاشیدن گل و لای و آب از چرخ ها به بدنه خودرو شود که کمترین آثار منفی آن می تواند آلوده شدن بدنه ماشین شما باشد. در حالی که به نظر می رسد چاره ای برای این پیشامد وجود نداشته باشد، اما قطعه ای ساده و نسبتا ارزان و با دوام به نام شلگیر ( گل پخش کن ) خودرو وجود دارد که در کنار گلگیر می تواند مانع از این کار شود